میزبان شما سروران گرامی در بیست و پنجمین نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران خواهیم بود.