درب مجزا برای ظرف

درب مجزا-فلزی

درب فلزی

  • درب مجزا فلزی

  • در حال حاضرمخصوص قطر 90 mm

IMG_2098

درب لولی پوپ

  • درب لولی پوپ مخصوص آب نبات چوبی

  • در حال حاضرمخصوص قطر 158 mm

IMG_2097

درب تزریقی

  • درب مجزا تزریقی

  • در حال حاضرمخصوص قطر 90 mm