میزبان شما سروران گرامی در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی چاپ وبسته بندی ایران خواهیم بود . زمـان : ۰۸ الی ۱۱ آذرماه ۱۳۹۸ نمایشگاه بین المللی تهران سـالن ۴۴ A غـرفه شماره ۱۲ ساعت بازدید : ۹ صبح الی ۱۷ عصر